Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

QHSE

Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu (QHSE)

Swietelsky heeft verschillende doelstellingen geformuleerd op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid, en milieu. Onze QHSE-afdeling voert hier beleid op uit. Onze gekwalificeerde veiligheidskundigen zien toe op het maken en naleven van een veiligheids-, gezondheids-, en milieubeleid.

Kwaliteit

Door op systematische wijze en periodiek onze bedrijfsprocessen te analyseren, leert Swietelsky van afwijkingen en incidenten en zoeken we naar verbetermogelijkheden. Zo zijn wij continu in ontwikkeling en optimaliseren wij steeds onze bedrijfsprocessen. Deze inzichten komen voort uit aanbevelingen, audits, evaluaties en veranderingen in wet- en regelgeving.

Gezondheid

Swietelsky Rail Benelux streeft naar nul incidenten. Dit houdt in dat onze medewerkers, zowel intern als ingehuurd, na afloop van hun werk altijd veilig en gezond naar huis gaan. We doen er alles aan te voorkomen dat zij letsel oplopen als gevolg van werkzaamheden die zij uitvoeren voor Swietelsky. Zowel geestelijk als lichamelijk letsel neemt Swietelsky bijzonder serieus en onze QHSE-afdeling zoekt continu naar betere oplossingen om deze risico’s te voorkomen. Daarnaast investeren wij in de ontwikkeling en de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers met onder andere ons SWIET-programma.

Veiligheid

De veiligheid van onze medewerkers staat voor Swietelsky altijd centraal. Het voorkomen van ongevallen en incidenten binnen de railinfra staat dan ook hoog op onze agenda. Wij geloven dat gedrag de sleutel is tot veiligheid en daarom werken wij actief aan het promoten van een veiligheidscultuur en veiligheidsbewustzijn bij onze medewerkers, zowel op kantoor als op projecten.

Milieu

Naast veiligheid is duurzaam ondernemen een van de pijlers van onze manier van werken. Met onze periodieke CO₂-uitstoot analyses (CO₂-footprint) optimaliseren wij onze bedrijfsprocessen continu om onze CO₂-uitstoot nog verder te verminderen. Wij geloven dat verduurzaming een proces is en geen kortetermijnproject. Daarom is duurzaamheid bij Swietelsky onderdeel  van onze manier van werken. Daarnaast hebben wij altijd aandacht voor onze omgeving. Risico’s voor milieu, flora en fauna nemen we standaard mee bij onze risicoanalyse voor projecten  en lossen we - waar nodig - op. Hiervoor werken wij samen met onze opdrachtgevers en partners. De toekomst is tenslotte ons gezamenlijk belang.