Swietelsky AG
 • SWIE Seite Ueber Uns Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Culemborg

Op het spoor tussen Culemborg en Tricht rijden treinen met een aangepaste snelheid omdat de spoorbaan instabiel is. Een stabiele baan is essentieel voor de veiligheid en continuïteit van het spoor. Daarom vernieuwt Swietelsky Rail in opdracht van ProRail het spoor in 2022. Over een lengte van circa 4,5 kilometer leggen we onder het spoor een speciale funderingslaag aan om de spoorbaan voor de lange termijn te stabiliseren. We verplaatsen en vervangen diverse kabels en leidingen en zorgen voor een goede afwatering. Ook vernieuwen we de bovenleiding en de bovenleidingsportalen en vervangen we ballast, dwarsliggers en spoorstaven. Deze spoorvernieuwing voeren we uit tussen februari en het najaar van 2022.

Planning

Om het treinverkeer zo min mogelijk te hinderen, voeren we veel werkzaamheden ’s nachts uit. Een deel van de werkzaamheden voeren we uit tijdens buitendienststellingen: periodes waarin er geen treinen rijden. Die periodes zijn al gepland:  

 • Donderdag 28 april tot en met woensdag 4 mei 2022; 

 • Donderdag 14 juli tot en met zaterdag 6 augustus 2022. 

We informeren u hier tijdig over. 

 

Globale planning 

Januari - april 2022  Voorbereidende werkzaamheden: kabel- en leidingwerkzaamheden, diverse onderzoeken en nulmetingen, inrichten van de bouwterreinen en -depots. 
28 april – 4 mei 2022  Buitendienststelling 
Mei - juli 2022  Inrichten bouwdepots, aanvoer van materiaal en materieel, monitoren bovenleidingsportalen 
14 juli – 6 augustus 2022  Buitendienststelling 
Augustus - december 2022  Opruimen van de bouwterreinen en -depots, herstellen van gebreken. 

Nieuws

7 juni 2022 || Werkzaamheden start 14 juni 2022

Inrichten bouwdepots ten behoeve van zomerwerkzaamheden: start dinsdag 14 juni

Het inrichten van de bouwdepots in Tricht start, in tegenstelling tot onze eerdere berichten, een week later. We starten op dinsdag 14 juni met de voorbereidingen voor de buitendienststelling deze zomer.

Van 14 juli tot en met 6 augustus werken we non-stop aan het spoor tussen Culemborg en Geldermalsen: we verwijderen over een afstand van 4,5 kilometer per rijrichting het bestaande spoor, brengen een stabilisatielaag aan en bouwen het spoor op deze stabilisatielaag terug. Vooruitlopend op deze buitendienststelling vinden vanaf begin juni al voorbereidingen plaats. Vanaf dinsdag 7 juni richten we twee extra bouwdepots in direct naast het spoor: aan de Ganzepanweg en aan de Langstraat. Daarnaast maken we gebruik van de depots aan de Oude Hoevenseweg en twee locaties in Culemborg. De depots blijven tot circa eind augustus in gebruik. Het inrichten van de depots (met onder andere rijplaten en bouwketen) duurt circa twee weken. We werken in deze periode van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 18.00 uur. Gemiddeld zal er tijdens deze werkuren per bouwdepot één vrachtwagen per uur aankomen of vertrekken.

Om in de zomer de werkzaamheden aan het spoor uit te voeren, hebben we veel nieuw spoormateriaal nodig: spoorgrind (ballast), dwarsliggers, spoorstaven, grond en de genoemde stabilisatielaag. Om al het materiaal en de benodigde machines tijdig op locatie te hebben, starten we op maandag 27 juni met het aanvoeren van al het benodigde materiaal. Deze aanvoerperiode duurt circa drie weken. Aanvoer vindt plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 18.00 uur. Tijdens deze periode komen of vertrekken er per bouwdepot gemiddeld vier vrachtwagens per uur.

Routes bouwverkeer

Met de gemeente West Betuwe en de veiligheidsregio hebben we afgesproken welke routes het bouwverkeer volgt vanaf de snelweg:

 • Depot Ganzepanweg: vrachtwagens voor het depot aan de Ganzepanweg rijden in principe via de N320, de N833, de Oude Hoevenseweg en de Broeksteeg. Tussen 25 juni en 18 juli is de N833 afgesloten, vrachtwagens rijden dan via de Banweg, de Marienwaerdt Dwarssteeg, de Oude Hoevenseweg en de Broeksteeg.
 • Depot Langstraat: vrachtwagens voor het depot aan de Langstraat rijden in principe via de N833, Oude Hoevenseweg en de Langstraat. Tijdens de afsluitingen van de N833 en de overweg Oude Hoevenseweg rijdt bouwverkeer via de Banweg, de Marienwaerdt Dwarssteeg, de Oude Hoevenseweg, de Brugsteeg en de Langstraat.

Hinder en maatregelen

Tijdens de voorbereidingsperiode, vanaf 14 juni tot en met 13 juli, vinden er nog geen werkzaamheden plaats aan het spoor. Er zijn ook geen verkeersomleidingen in deze periode. Wel krijgen direct aanwonenden te maken met vrachtverkeer. De chauffeurs van de vrachtwagens worden duidelijk geïnstrueerd om zich aan de maximum toegestane snelheid te houden en rekening te houden met het overige wegverkeer. Omdat ook scholieren (een deel van) de genoemde routes gebruiken, zetten we bij de uitrit van het depot aan de Langstraat en bij de overgang van de Langstraat naar de Broeksteeg (begin/eind van het vrijliggende fietspad en oversteeklocatie voor fietsers) verkeersregelaars in.

4 mei 2022 || Werkzaamheden Culemborg-Geldermalsen afgerond, treinen rijden weer

Afgelopen week voerden we tijdens een buitendienststelling van zes dagen diverse werkzaamheden uit aan het spoor tussen Culemborg en Geldermalsen. Ter voorbereiding op de drieweekse buitendienststelling die in de zomervakantie plaatsvindt vervingen we 81 bovenleidingsportalen en 9.000 meter bovenleiding. Ook namen we diverse nieuwe kabels en leidingen in gebruik en verwijderden we de 160 betonnen funderingen van de oude bovenleidingsportalen. De Melkbrug in Culemborg werd voorzien van nieuwe brugliggers en ijzerwerk, de oude waren aan het eind van de levensduur. Rond de brug vervingen we ballast en brachten we alvast de nieuwe stabilisatielaag aan. Met de RU800, een speciale werktrein van Swietelsky, vervingen we 2.500 dwarsliggers vanaf station Culemborg en reinigden we 700 meter ballast. Vanaf vanmorgen vroeg rijden de treinen weer volgens dienstregeling.

Nieuwe stabilisatielaag

Komende zomer is het spoor opnieuw buitendienst, ditmaal voor drie weken (14 juli-6 augustus). In deze periode graven we met een speciale werktrein, de PM1000, alle oude ballast en een grondlaag weg en brengen we een nieuwe stabilisatielaag aan onder het gehele spoor. Na het aanbrengen van een nieuwe laag ballast, vernieuwen we met een ombouwtrein de 12.500 dwarsliggers onder het hele traject tussen Culemborg en Tricht. Daarnaast brengen we drainagematten aan in de spoorbaan en leggen we nieuwe schouwpaden langs het spoor aan. De voorbereidende werkzaamheden, zoals het inrichten van bouwterreinen en de aanvoer van materiaal, starten eind mei. Omwonenden ontvangen te zijner tijd meer informatie over deze werkzaamheden.

14 april 2022 || Werk aan het spoor van donderdag 28 april tot woensdag 4 mei 2022

Omleidingen voor wegverkeer Oude Hoevenseweg en Melkbrug

Van donderdag 28 april tot en met woensdagochtend 4 mei (05.00 uur) werkt aannemer Swietelsky in opdracht van ProRail non-stop aan het spoor gewerkt tussen Culemborg en Geldermalsen. Vanwege de werkzaamheden zijn de overweg bij de Oude Hoevenseweg (gemeente Westbetuwe) en de Melkbrug (gemeente Culemborg) afgesloten voor alle verkeer. Er is een omleiding via de overweg bij de Zeedijk.

Geen treinen

Van 28 april tot 4 mei rijden er geen treinen tussen station Utrecht Centraal en station Geldermalsen. NS zet bussen in. Plan je reis via www.ns.nl.

Vervolg

Komende zomer werkt Swietelsky ook aan het spoor. Van donderdag 14 juli tot en met zaterdag 6 augustus 2022 legt de aannemer een nieuwe stabilisatielaag aan onder het spoor. Enkele weken daarvoor start de aanvoer van het benodigde materiaal. In deze periode zijn er enkele omleidingen en rijden er geen treinen.

Meer informatie

In de BouwApp (spoorvernieuwing Culemborg) is meer informatie te vinden. Download de bewonersbrief

28 maart 2022 || Nachtelijke werkzaamheden eind maart-april

In de periode tot eind april plaatsen we nieuwe bovenleidingsmasten langs het spoor. Deze masten plaatsen we bovenop nieuwe funderingen. Ook lossen we spoorstaven langs de spoorbaan. In verband met de veiligheid van de spoormedewerkers voeren we deze werkzaamheden uit als er geen treinen rijden: in circa 8 nachten tussen circa 01.00 en 05.30 uur.

Hinder voor de omgeving

We treffen maatregelen om hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Daarom schroeven en trillen we de funderingen in de grond, in plaats van dat we deze in de grond slaan. Helaas kunnen we hinder niet volledig voorkomen. Mogelijk ondervindt u toch enige geluid- en trillingshinder van deze werkzaamheden. Het plaatsen van de bovenleidingspalen en -balken op de funderingen geeft een montagegeluid (vastzetten van de stalen delen aan elkaar).

Meer informatie leest u in deze bewonersbrief.

29 februari 2022 || Volg de spoorvernieuwing via de BouwApp

Via de BouwApp houden we u op de hoogte over de werkzaamheden en eventuele hinder. U kunt reageren op berichten of direct een melding aan ons doorgeven. Daarnaast gebruiken we de app om gebruikers via een pushbericht te informeren over een onverwachte gebeurtenis. De app is gratis en via de appstore beschikbaar voor Apple- en Androidtelefoons. Na installatie zoekt u binnen de app op ‘Spoorvernieuwing Culemborg’. Om het project te volgen, markeert u het project als favoriet. Heeft u geen smartphone? De BouwApp is ook vanaf de computer te bekijken.

Bouwapp

28 februari 2022 || Inrichten bouwterreinen

In de directe omgeving van het spoor richten we diverse bouwterreinen (depots) in. Hier slaan we materialen voor de werkzaamheden op. Ook komen er enkele bouwketen. De bouwterreinen liggen tussen station Culemborg en Tricht. Na afloop ruimen we de bouwterreinen op en brengen deze terug in de oude staat. In de week van 21 februari richten we de eerste twee bouwterreinen in:

 • In Culemborg, aan de Parallelweg West, ten zuiden van de N320 (Provincialeweg), ter hoogte van de Oude Beesdseweg. De Parallelweg West blijft toegankelijk voor verkeer. In overleg met de gemeente Culemborg rijdt bouwverkeer naar en van het bouwterrein via de N320, de Rolweg, de Beesdseweg en de Parallelweg West.

 • In Tricht, aan de Oude Hoevenseweg, direct naast het spoor (nabij de Broeksteeg). De Oude Hoevenseweg blijft toegankelijk voor verkeer. Bouwverkeer rijdt naar en van het werkterrein via de Oude Hoevenseweg en de N833 (Rijksstraatweg).

Bouwverkeer vermijdt de bebouwde kom zoveel als mogelijk en wijkt zo snel mogelijk uit naar de grotere doorgaande wegen. Omwonenden ontvingen eerder deze week een bewonersbrief over de inrichting van de bouwterreinen.

Bewonersbrieven

Direct omwonenden informeren we regelmatig per brief over de werkzaamheden, planning, voortgang en eventuele hinder. U kunt alle brieven hieronder terugvinden en downloaden.

Contact 

 • Via de BouwApp delen we regelmatig updates over de voortgang van de werkzaamheden. Download de BouwApp in de appstore en zoek op ‘Spoorvernieuwing Culemborg’ of kijk via de computer mee: https://debouw.app/projects/spoorvernieuwing-culemborg/updates. Via de BouwApp kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. 
 • Bent u benieuwd naar een overzicht van alle spoorwerkzaamheden? Kijk dan hier: prorail.nl/spoorwerk. Wilt u zich aanmelden voor de automatische mail bij werkzaamheden? Dat kan hier: mijnprorail.prorail.nl. 
 • Wilt u mailcontact: culemborg@swietelsky-rail.nl. 
 • Wilt u telefonisch contact: 06–52834993 (tijdens kantooruren, tijdens de buitendienststellingen 24/7).