Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Duurzaamheidsrapport

Hieronder kunt u het eerste duurzaamheidsrapport over de hele Swietelsky Groep downloaden. Dit rapport gaat verder dan de wettelijke rapportageverplichtingen door ook informatie te publiceren over de activiteiten en diensten van het bedrijf in verband met duurzaam management. We doen dit om ons aansprakelijk te stellen naar onze belanghebbenden, ook wat betreft niet-financiële informatie.  

 

Downloaden Duurzaamheidsrapport

/ Voorwoord door de raad van bestuur

Vorstand Web 1

Geachte dames en heren,

Duurzaamheid is een van de meest belangrijke onderwerpen van dit moment, en voor Swietelsky is het al jaren een onderwerp van groot belang. Al 80 jaar zit duurzaamheid verweven in het DNA van ons bedrijf. We zien het als niets minder dan onze verplichting met het oog op welvarendheid op lange termijn.

Belangrijke aspecten van duurzaamheid zijn de gezondheid, veiligheid en tevredenheid van onze medewerkers, evenals ondernemingsgericht denken. Consistente naleving van alle wetten en regelgeving, en eerlijkheid bij het omgaan met belastingen en heffingen maken hier deel van uit. Verder staat duurzaamheid voor ons gelijk aan het opbouwen van een moderne, grondstof besparende infrastructuur. Het spreekt dan ook voor zich dat we staan voor een milieubewust bedrijfsbeleid op al deze vlakken. Wij zien milieuoverwegingen als kansen om innovatieve verkoopmodellen te ontwikkelen.

Gelukkig is er al veel bereikt op het gebied van duurzaamheid, maar we moeten onthouden dat er nog een lange weg te gaan is. Het doel van dit rapport is om duidelijk en eerlijk te zijn over onze duurzaamheidsinspanningen, en daarin verder te gaan dan de wettelijke verplichtingen, in naleving van de GRI-standaarden. Daarnaast zijn we toegewijd aan de Sustainable Development Goals (SDGs), onderdeel van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties.

Toekomstige duurzaamheidsrapporten zullen in regelmatige interval gepubliceerd worden. De belangrijkste uitdagingen voor onze industrie, zoals modern personeelsbeheer tijdens een tekort aan geschoolde arbeiders, of grondstof besparende bouw tijdens klimaatverandering en digitalisatie van bouwprocessen, zullen ook in de toekomst van belang blijven. Vanuit onze innovatieve instelling zullen we ernaar blijven streven om deze uitdagingen om te zetten naar competitieve oplossingen. We nodigen dan ook alle onderaannemers en zakenpartners uit om ons op deze reis te vergezellen.

November 2019