Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Jaarverslag

Transparantie en openheid richting onze investeerders en de markt zijn heel belangrijk voor ons. Op deze pagina vindt u het huidige geconsolideerde jaarrekening in zowel het Duits als het Engels. Ook leest u daar het jaarverslag (geconsolideerde en individuele financiële jaarrekening) in het Duits.

 

/ Voorwoord door de raad van bestuur

Vorstand 3

Geachte dames en heren,


Het huidige jaarverslag is het eerste dat Swietelsky presenteert als Naamloze Vennootschap. In 2019 is er door de eigenaars voor gekozen om te schakelen naar Naamloze Vennootschap. Deze omschakeling is uitgevoerd tegen een achtergrond van gestage groei en draagt bij aan de optimalisering van organisatorische en juridische structuren van Swietelsky zodat we toekomstige uitdagingen aankunnen. De omschakeling heeft geen invloed gehad op de structuur en de samenstelling van de eigenaars of de eigendomsstructuur.

In het boekjaar 2019/2020 kon Swietelsky het succes van de afgelopen jaren probleemloos voortzetten. De organisatorische groei werd doorgezet met een solide economische ontwikkeling, die pas in de laatste weken van het boekjaar werd beïnvloed door de Coronacrisis. Op de Oostenrijkse thuismarkt kon Swietelsky haar bouwproductie opnieuw aanzienlijk verhogen. Op alle andere belangrijke markten werden de hoge groeicijfers van de afgelopen jaren geconsolideerd. Over het algemeen is de productie in de bouwsector met 8% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Het orderboek ligt met €3,14 miljard boven het niveau van het voorgaande jaar, ondanks de geplande voltooiing van grote lange termijn projecten. Het eigen vermogensaandeel is gestegen tot 30%.

Onze focus heeft altijd gelegen op rentabiliteit, en ook hier hebben we een bemoedigende groei bereikt. De winst voor de belastingen (EBT) steeg met 7,2%. De EBIT-marge van 4,2% is een goed cijfer in vergelijking met de rest van de sector. We blijven waakzaam ten opzichte van de kapitaalstructuur en hechten veel belang aan een zuinig gebruik van onze financiële middelen. Toch hebben we in het afgelopen boekjaar opnieuw veel geïnvesteerd in de modernisering van onze technische installaties en machines. Ons eerste groepsbrede duurzaamheidsverslag werd in het najaar van 2019 gepubliceerd in overeenstemming met de Sustainability Reporting Standards van het Global Reporting Initiative (GRI). Zo blijven we transparant in het kader van duurzaam beheer. Door voortdurend te streven naar duurzaamheid, zijn we op dit gebied een voorbeeld binnen de sector.

In maart 2020 kregen we als gevolg van de verspreiding van Covid-19 te maken met een historisch ongekende bouwstop en verstoringen van de productie- en toeleveringsketens in binnen-en buitenland. In deze fase waren alle inspanningen van het bedrijf erop gericht onze bouwactiviteiten zo snel mogelijk op een veilige manier te kunnen hervatten en dit werd binnen enkele weken bereikt. Al zijn de effecten van het Coronavirus voor het afgelopen boekjaar beperkt, de huidige situatie vormt een keerpunt. We gaan er vanuit dat de gevolgen van de economische recessie zich zullen vertalen in een vermindering van de bouwproductie. Onze focus ligt in de toekomst dan ook op het verbeteren van de efficiëntie van de bouwprocessen om zo structureel sterker uit de crisis te komen. De prognoses voor het boekjaar 2020/2021, zijn niet zonder risico. Toch hebben we het vertrouwen dat we de Covid-19 pandemie en de gevolgen ervan goed kunnen overleven dankzij ons robuuste en winstgevende bedrijfsmodel en het hoge niveau van de orders van Swietelsky.

Tot ons grote verdriet is in 2020 voormalig mede-eigenaar en algemeen directeur van Swietelsky, Ing. Hellmuth Brustmann, overleden. Hij was een van de pioniers van de moderne spoorwegbouw en hij zorgde voor een revolutie op het gebied van efficiëntie en arbeidsveiligheid door de introductie van grootschalige machines. Hij bevorderde de internationalisering van Swietelsky tot een van Europa’s meest toonaangevende spoorwegbouwbedrijven. We zullen hem altijd dankbaar blijven, en hem herinneren als maatschappelijk verantwoorde vormgever van de toekomst.

Juli 2020