Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Historische verantwoordelijkheid

1938 - 1945

Historische documenten die in februari 2020 tot onze aandacht zijn gebracht laten zien dat ons moederbedrijf, Swietelsky Oostenrijk tot onze grote spijt tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruik heeft gemaakt van Joodse dwangarbeiders. Onafhankelijke deskundigen zijn gevraagd uit te zoeken in hoeverre en in welke omstandigheden dit is gebeurd.

Ook het Dokumentationsarchif des Österreichischen Widerstands (Documentatiecentrum van het Oostenrijks verzet) heeft beloofd ons hierbij zo goed mogelijk te steunen. We betreuren het dat dit pijnlijke aspect van onze bedrijfsgeschiedenis nog niet behandeld is en we willen historicus Dr. Rudolf Leo en de heer Martin Steiner (redacteur van het programma ECO op de Oostenrijkse Openbare Omroep) dan ook zeer bedanken voor het aan het licht brengen van dit aspect van onze geschiedenis.

Het is onze wens om op een transparante en eerlijke manier met onze belanghebbenden te communiceren, en daar horen volgens ons ook de pijnlijke zaken bij. Op deze pagina zal dan ook alle nieuwe informatie over de resultaten van de onderzoeken en de conclusies die wij daaruit trekken gedeeld worden.