Veiligheidsdag 2019

11.12.2019  

Op 11 december werd de jaarlijkse Veiligheidsdag georganiseerd.  

Een dag waarop we als collega's uitgebreid hebben nagedacht over hoe we ook in 2020 onze veiligheidscultuur en -gedrag verder kunnen verbeteren. Aan de hand van leerzame casussen uit onze praktijk en simulaties hebben we de huidige veiligheidscultuur kritisch geëvalueerd en nagedacht over concrete verbeteracties. Deze acties gaan straks de basis vormen voor de Veiligheidskalender voor 2020. 

Tijdens deze dag werden ook de OR-leden aan de medewerkers gepresenteerd, evenals het nieuwe veiligheidsplatform BSAFE.