Definitieve vaststelling CO2 footprint

26.09.2019  

De CO2 footprint van Swietelsky Rail Benelux BV is geverifieerd en definitief vastgesteld. 

Onlangs heeft Energieconsult Holland BV de CO2 footprint van Swietelsky Rail Benelux BV geverifieerd en definitief vastgesteld. De totale CO2 emissie van scope 1 (directe emissiebronnen) en scope 2 (indirecte emissiebronnen) over het kalenderjaar 2018 bedroeg 1.209,16 ton CO2. Dit is in absolute zin een stijging van 22% ten opzichte van de scope 1 en 2 emissies over het kalenderjaar 2017. Deze stijging is echter te verklaren doordat er sprake is van forse groei van de organisatie, zowel in FTE als in activiteiten en omzet.