Definitieve vaststelling CO2 footprint

26.09.2019  

Onlangs heeft Energieconsult Holland BV de CO2 footprint van Swietelsky Rail Benelux BV geverifieerd en definitief vastgesteld. 

De totale CO2 emissie van scope 1 (directe emissiebronnen) en scope 2 (indirecte emissiebronnen) over het kalenderjaar 2018 bedroeg 1.209,16 ton CO2. Dit is in absolute zin een stijging van 22% ten opzichte van de scope 1 en 2 emissies over het kalenderjaar 2017. Deze stijging is echter te verklaren doordat er sprake is van forse groei van de organisatie, zowel in FTE als in activiteiten en omzet.