BBV Wadden

14.06.2019  

Het integrale team heeft de vernieuwingswerkzaamheden voor BBV Wadden succesvol uitgevoerd. 

Dankzij de grondige voorbereidingen en beheerste uitvoering heeft ons integrale team in samenwerking met partners, leveranciers en opdrachtgever de vernieuwingswerkzaamheden in de regio Wadden met goed gevolg uitgevoerd. Tijdens cluster I en II is in totaal bijna 9000 meter spoor vernieuwd en hebben er twee functiewijzigingen plaatsgevonden. Waar in cluster I nog gewerkt werd op het traject Meppel - Leeuwarden waren we gedurende cluster II te vinden op het traject Leeuwarden - Groningen. Teruglezen hoe de 9-daagse buitendienststelling van cluster I verlopen is? Kijk snel op LinkedIn voor onze verslaglegging. Eind september dit jaar wordt cluster III gerealiseerd.