QHSE

De afdeling QHSE voert het beleid op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu uit. Gekwalificeerde veiligheidsdeskundigen zien toe op de naleving en uitvoering van de wettelijk gestelde eisen.

De doelstellingen voor QHSE zijn als volgt: 

Kwaliteit (Quality)

We verbeteren onze bedrijfsprocessen continu door op systematische en gestructureerde wijze te leren van afwijkingen, incidenten of verbetermogelijkheden. Deze inzichten komen voort uit aanbevelingen, audits, evaluaties en veranderende wet- en regelgeving. 

Gezondheid (Health)

Swietelsky Rail Benelux streeft ernaar dat medewerkers, zowel eigen als ingehuurd, geen schade oplopen door de werkzaamheden die zij uitvoeren. Onder schade wordt zowel lichamelijk als geestelijk letsel (inclusief beroepsziekte) verstaan. Daarnaast investeert Swietelsky Rail Benelux in de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers met een duurzaam inzetbaarheidsprogramma, SWIET.  

Veiligheid (Safety)

Veiligheid is ons hoogste streven. Het voorkomen van ongevallen en incidenten binnen de railinfra is dan ook ons primaire doel. Omdat gedrag de sleutel naar veiligheid is werken we binnen Swietelsky Rail Benelux actief aan het verder verbeteren van onze veiligheidscultuur en veiligheidsbewustzijn op onze projecten. 

Milieu (Environment)

Bij Swietelsky Rail Benelux ondernemen we op een duurzame manier. We respecteren het milieu, de omgeving en onze medemens. Duurzaamheid is in onze ogen een langlopend proces en geen korte termijn project. Daarom kiezen we ambitieuze, maar realistische CO2doelen en doen er alles aan om deze te realiseren in de toekomst. We kiezen er bewust voor om dit samen met onze opdrachtgever(s) en partners te doen. Het milieu is tenslotte in ons gezamenlijk belang. 

Veiligheidsvisie

Het hoogste streven is om alle werkzaamheden incidentvrij, zo veilig mogelijk en zonder risico op gezondheidsschade voor medewerkers uit te voeren. De sleutel tot veilig werken is het veiligheidsbewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving en medemens. Hier kunnen we elkaar altijd op aanspreken. Zo zorgen we ervoor dat iedere dag iedereen weer veilig naar huis gaat. 

Om het hele jaar door het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidscultuur van onze medewerkers te blijven doorontwikkelen werken wij met een Veiligheidskalender. Aan de hand van een thema organiseren we maandelijks twee activiteiten. 

CO2

Binnen Swietelsky Rail Benelux streven we ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten door zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Dit doen wij door blijvend te investeren in het vernieuwen van ons high-end machinepark. Daarnaast ligt onze focus op het beperken van de CO2-uitstoot en overlast voor de omgeving tot een minimum. Swietelsky wil in 2020 ten opzichte van het referentiejaar 2016 2% van de CO2-uitstoot reduceren. Dit percentage is gerelateerd aan de omzet, het aantal FTE's, gereden kilometers en draaiuren van de machines. Hiervoor levert Swietelsky Rail Benelux een actieve bijdrage aan diverse branche initiatieven. 

Certificaten

Voor ons zijn veiligheid en kwaliteit belangrijke waarden in het werk. In het kader van de Erkenningsregeling spooraannemers van ProRail is Swietelsky Rail Benelux erkend voor de techniekvelden Spoorbouw, Treinbeveiliging, Energievoorziening en Bovenleiding en Draagconstructies. 

Daarnaast beschikt Swietelsky Rail Benelux over de volgende QHSE certificeringen: 

VCA**

Met het VCA** wordt ons veiligheidsmanagementsysteem getoetst. De afdeling QHSE bewaakt, stuurt en update het systeem waar nodig. 

ISO 9001 en ISO 14001

Via het moederconcern Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. zijn wij gecertificeerd voor ISO 9001 en ISO 14001. De ISO 9001 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. De ISO 14001 is een standaard op het gebied van het milieumanagementsysteem. 

ISO 3834-2

Ten behoeve van lastechnische werkzaamheden aan spoorstave beschikt Swietelsky Rail Benelux over het ISO 3834-2 certificaat. Dit certificaat dragt er aan bij dat de lasprocessen kwalitatief kundig en goed uitgevoerd worden. 

Veiligheidsladder

Swietelsky Rail Benelux bezit het Veilig Bewust Certificaat niveau 4. Door doorlopend te investeren in het vergroten van de veiligheidscultuur en het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers streven we naar de ultiem veilige bouwplaats. 

CO

Op de CO2 Prestatieladder bezitten we het certificaat op het hoogste niveau, niveau 5. Om dit niveau te handhaven voeren we twee keer per jaar inventarisaties uit op het gebied van CO2-uitstoot door onder meer vervoer en de inzet van materieel en transport te analyseren. Alle rapportages over de afgelopen jaren zijn terug te vinden onder het hoofdstuk CO2