SWIET

SWIET is het duurzame inzetbaarheidsbeleid van Swietelsky Rail Benelux.

In 2017 heeft het duurzame inzetbaarheidsbeleid de huidige vorm gekregen in de vorm van de SWIET programma. SWIET staat voor Swietelsky, Welzijn, Inzetbaar, Energiek en Toekomst. Het programma is vertaald naar een kalender, waarbij een onderverdeling in vier thema's is gemaakt: gezondheid, bewustwording & betrokkenheid, werk in balans en opleiding & ontwikkeling. Maandelijks worden (kleine) initiatieven georganiseerd voor onze medewerkers om meer bewustzijn te creëren rondom de eigen duurzame inzetbaarheid.